De noodzaak van een positief perspectief

Rond mei 2013 heeft van der Snoek TCM in opdracht van SBD een groot onderzoek gedaan naar de duurzame inzetbaarheid van uitvoerend personeel in de dakenbranche; met name de groep 50+. Deze doelgroep gaf aan dat het negatieve perspectief om tot hun 67e door te moeten werken, in combinatie met de zwaarte van het werk, de weersomstandigheden en de inhoud van het werk de grootste bron vormden van stress, en daarmee risico op langdurige uitval.

De dakenbranche en de bouw in het algemeen, zal een antwoord moeten zien te vinden op het duurzaam inzetbaar houden van het sterk vergrijzende personeelsbestand wil het niet worden opgezadeld met torenhoge verzuimkosten zoals nu al dreigt. Dit is al een defensieve reden. Werkgevers die actief investeren in de ontwikkeling van hun personeel zullen daarnaast een veel sterker gemotiveerd personeelsbestand hebben.

Dit antwoord kan eigenlijk niet anders worden gevonden dan door actieve functieontwikkeling, samenwerking met andere sectoren, afwisseling en actief loopbaanbeleid. Dit geldt trouwens voor iedereen: in hoeverre past uw huidige functie nog bij u en heeft u nog voldoende kans om te ontwikkelen? Bent u nog optimaal gemotiveerd of zingt u uw tijd wel uit?

Van der Snoek TCM heeft inmiddels zo’n 200 mensen geholpen om weer zicht te krijgen op hun talenten en competenties, en daarmee bijgedragen aan nieuw positief perspectief.

Wilt u meer weten over waar uw talenten en mogelijkheden liggen? Bent u toe aan verdere persoonlijke ontwikkeling? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of (0341) 251 521.