Een nieuw begin

Veel mensen in de bouw en daarbuiten ervaren van steeds dichterbij de gevolgen van de economische crisis. Inmiddels kent iedereen wel mensen die als gevolg hiervan zijn ontslagen, gedwongen zijn een andere functie te vervullen of korter te werken. Wat opvalt is dat voor sommigen deze persoonlijke crisis aanzet is om eindelijk te gaan doen wat ze allang hadden willen doen. Dit is dan een geluk bij een ongeluk. Anderen weten zich nog geen raad en hebben hulp nodig om weer op koers te komen.

Sinds 2012 heeft van der Snoek TCM zo’n 100 mensen in het kader van hun loopbaantraject geholpen om weer zicht te krijgen op een nieuwe functie, binnen of buiten hun branche. Aanleiding hiervoor was dreigend ontslag, ziekte of ambitie. In alle gevallen kregen de kandidaten een beter inzicht in hun cognitieve capaciteiten, persoonlijke eigenschappen en loopbaanwaarden. Daarnaast in de ontwikkelbaarheid van hun competenties. Hiermee kon in alle gevallen weer richting worden gegeven.

Van der Snoek TCM werkt op het gebied van assessments samen met Bouw in balans en kan hiermee een landelijke dekking bieden.