Marktonderzoek oktober 2016

De afgelopen tijd heeft Van der Snoek voor een beursgenoteerde multinationale onderneming in eigen beheer enkele grote marktonderzoeken mogen uitvoeren. De onderzoeken hadden tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de specifieke behoeften van marktpartijen teneinde het aanbod en de dienstverlening hierop verder af te stemmen. Ook is onderzocht op basis waarvan mensen hun keuzes maken, wie hiervoor verantwoordelijk zijn, welke markt trends waarneembaar zijn en hoe de circulaire economie zich ontwikkeld.

Er is daarnaast onderzoek gedaan naar nieuwe manieren van samenwerken, bouwen, ontmantelen en nieuwe financieringsmodellen. De opdrachtgever heeft mede op basis van de onderzoeksresultaten strategische keuzes gemaakt en producten doorontwikkeld.
De inzet van een onafhankelijke deskundige partij voor het marktonderzoek genereerde optimale, betrouwbare en valide input, tot volle tevredenheid van de opdrachtgever.